Skip to main content

En engagerad konsultbyrå
som får projekt att lyckas

om oss

MAY är en konsultbyrå med projekt som specialitet.

Vi brinner för projekt, stora och små. Stadsutveckling, infrastruktur och fastighetsutveckling är vår passion. 

MAY WE HELP YOU avslöjar vår drivkraft – att hjälpa våra kunder och projektbeställare. Vårt gäng nyfikna ingenjörer och ekonomer hjälper våra kunder att nå framgångsrika projekt avseende tid, kostnad och slutprodukt.

Hos oss har alla olika specialistkunskaper som får projekt att lyckas.

Tjänster

Våra tjänster

Projektledning

Vi hjälper våra kunder med projektledning av samhällsbyggnadsprojekt i alla skeden, från utredning, planering och projektering, till byggnationsfas och överlämning. Med fokus på tid, kostnad och slutprodukt leder vi projektteam som lyckas. 

Projektekonomi

Controlling, verksamhetsutveckling och processledning. Hos MAY finns ekonomer som har stor vana att arbeta verksamhetsnära, i projekt eller som ledningsstöd. Med vår specialistkompetens kan vi utreda, analysera och förändringsleda projektbaserad verksamhet.

Mark och exploatering

Våra mark- och exploateringsingenjörer stödjer er inför och genom hela exploateringsprocessen. Från planeringsskede och förstudier, genom detaljplanering till bildade fastigheter och utbyggda byggrätter. Vi på MAY hjälper våra kunder att realisera projekt, stora som små.

Schysst balans och tempo för våra konsulter.
Vi lånar varandras tid.Schysst balans och tempo för våra konsulter.
Vi lånar varandras tid.

Projekt

Utvalda projekt

 • Nationellt bullerprogram Trafikverket

  Trafikverket
  Projektledare
  Arbetsuppgifter innefattade att se till att projekten startades, genomfördes, följdes upp samt avslutades utifrån beslutad omfattning och inom beslutad tids- och kostnadsram.  I rollen ingick att vara aktiv i upphandlingar, projekt- och byggmöten samt vara väl insatt i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenader samt att säkerställa att projekten genomfördes enligt gällande lagstiftning och bestämmelser.
  Ellen Holmström
  Projektledare
  Läs mer
 • Stadsfastighets­förvaltningen

  Stadsfastighetsförvaltningen
  Projektledare
  Vi har stöttat Stadsfastighetsförvaltningen, tidigare lokalförvaltningen med projektledning av inhyrnings- och underhållsprojekt
  Patric Thomsson
  Projektledare
  Läs mer
 • Uni3 by Geely

  Geely
  Controller
  Beställarstöd inom ekonomi för Uni3 by Geely
  Anton Hjalmarsson
  Controller
  Läs mer
 • Västlänken – Lärje Uppställningsspår

  Trafikverket
  Projektledare
  Lärje uppställningspår är del av Västlänken som möjliggör för ökad trafik på järnvägen.
  Karl Holmström
  Projektledare
  Läs mer
 • Varbergstunneln

  Trafikverket
  Projektledare
  Vi har sedan 2019 jobbat med avvattningsfrågor i projektet som bland annat innebär hantering traditionell järnvägsavvattning men även hantering av mycket stora regn och skyfallsledningar samt pumpstationer.
  Emma Göthe
  Projektledare
  Läs mer
 • Lillhagsparken

  BESTÄLLARE: TRAFIKKONTORET, GÖTEBORGS STAD
  Controller
  Processledare
  Lillhagsparken är för många känd för det mentalsjukhus som huserat på platsen sedan 1930-talet och som började avvecklas för över 20 år sedan. Idag är flera av de äldre byggnaderna rivna och sedan 2013 är psykvården flyttad från området.
  Ellen Holmström
  Projektledare
  Lovisa Altsäter
  Controller
  Läs mer
 • Hamnbanan

  Trafikverket
  Projektledare
  Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och har till uppgift att göra det möjligt för godstrafiken, från hela Norden, att nå hamnområdena i Göteborg. Som delprojektledare och specialisstöd har vi följt projektet under många år.
  Emma Göthe
  Projektledare
  Karl Holmström
  Projektledare
  Läs mer
  Aktuellt

  Aktuellt hos May

  Studiebesök på Uni3 by Geely

  Vi avslutade förra veckan på bästa sätt- med ett besök i verkligheten!

  Ny konst till kontoret

  Vår eminenta kollega Ragnhild har gjort posters av några av våra mål!

  Project Management Professional

  Vi firar att Ellen Holmström nu är PMP certifierad i sin roll som projektledare. En PMP-certifiering står för Project Management Professional och är en internationellt erkänd certifiering inom projektledning.

  Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder nå framgångsrika
  projekt avseende tid, kostnad och slutprodukt.