Skip to main content

Author: Lovisa Altsäter

Studiebesök på Uni3 by Geely

Vi avslutade förra veckan på bästa sätt- med ett besök i verkligheten! Vi hade förmånen att få göra studiebesök i vår kollega Anton Hjalmarssons projekt Uni3 by Geely där den femte och sista byggnaden, The lighthouse, nu håller på att färdigställas. Vi på MAY har arbetat med project controlling och uppföljning sedan 2019, och har följt hela campusets framväxt under åren. Innan guidningen fick vi en presentation av Projektchef Liz-Marie Sander och Anton kring tankarna bakom designen, de 5 olika byggnadernas olika karaktärer och unika detaljer. Hela campuset är inspirerat av de fem kinesiska elementen där respektive byggnad representerar ett element. Den femte byggnaden som vi besökte står för elementet jord och det visas bland annat genom byggnadens sandgula färg och kopplingar till trä och grönska inuti byggnaden. Huset har en takterrass med fantastiskt utsikt och en bro över till Clarion Hotel the Pier (den röda byggnaden som representerar eld).

Arkitekt: Arkitektbyrån Design AB

Entreprenör: BRA Group

Tack för besöket!

Project Management Professional

Vi firar att Ellen Holmström nu är PMP- certifierad i sin roll som projektledare. Bra jobbat!

En PMP-certifiering står för Project Management Professional och är en internationellt erkänd certifiering inom projektledning som ges ut av Project Management Institute (PMI). För att få PMP-certifieringen måste en individ uppfylla vissa krav på arbetslivserfarenhet inom projektledning och genomgå en noggrann ansöknings- och granskningsprocess samt genomföra ett slutprov. Denna certifiering bevisar att du inte bara behärskar de verktyg och färdigheter som krävs för att på ett adekvat sätt leda projekt, men att du även förstår att ett projekt måste betraktas som en helhet. Certifieringen visar att personen har de nödvändiga kunskaperna, erfarenheterna och kompetenserna för att framgångsrikt leda projekt på en professionell nivå.