Skip to main content

Studiebesök på Uni3 by Geely

Vi avslutade förra veckan på bästa sätt- med ett besök i verkligheten! Vi hade förmånen att få göra studiebesök i vår kollega Anton Hjalmarssons projekt Uni3 by Geely där den femte och sista byggnaden, The lighthouse, nu håller på att färdigställas. Vi på MAY har arbetat med project controlling och uppföljning sedan 2019, och har följt hela campusets framväxt under åren. Innan guidningen fick vi en presentation av Projektchef Liz-Marie Sander och Anton kring tankarna bakom designen, de 5 olika byggnadernas olika karaktärer och unika detaljer. Hela campuset är inspirerat av de fem kinesiska elementen där respektive byggnad representerar ett element. Den femte byggnaden som vi besökte står för elementet jord och det visas bland annat genom byggnadens sandgula färg och kopplingar till trä och grönska inuti byggnaden. Huset har en takterrass med fantastiskt utsikt och en bro över till Clarion Hotel the Pier (den röda byggnaden som representerar eld).

Arkitekt: Arkitektbyrån Design AB

Entreprenör: BRA Group

Tack för besöket!

Project Management Professional

Vi firar att Ellen Holmström nu är PMP- certifierad i sin roll som projektledare. Bra jobbat!

En PMP-certifiering står för Project Management Professional och är en internationellt erkänd certifiering inom projektledning som ges ut av Project Management Institute (PMI). För att få PMP-certifieringen måste en individ uppfylla vissa krav på arbetslivserfarenhet inom projektledning och genomgå en noggrann ansöknings- och granskningsprocess samt genomföra ett slutprov. Denna certifiering bevisar att du inte bara behärskar de verktyg och färdigheter som krävs för att på ett adekvat sätt leda projekt, men att du även förstår att ett projekt måste betraktas som en helhet. Certifieringen visar att personen har de nödvändiga kunskaperna, erfarenheterna och kompetenserna för att framgångsrikt leda projekt på en professionell nivå.

Drömarbetsdag

Livet på MAY!

Vi har en vision om ett härligare arbetsliv. Exakt vad det innebär är ju individuellt men hos oss vill vi skapa utrymme och möjlighet att ta sig i riktningen mot det som man själv lägger i begreppet.

Därför har vi under hösten har vi fokuserat lite på en reflektionsuppgift för att få fram viktiga ingredienser för att få dagarna härligare!

Här kommer den och vi tycker att det är perfekt att avsluta fredagen med en reflektion:

“Luta dig tillbaka en stund. Spela upp en inre film över en alldeles perfekt arbetsdag. En sådan dag där
du lämnar kontoret med energi. Känner dig nöjd med vad du åstadkommit och har förväntan inför nästa.
Vad innehåller den? Vad är det som gör den här dagen så bra? “


När vi summerar diskussionerna och reflektionerna konstaterar vi att det med små medel går att påverka sin dag i positiv riktning. Ingen har något extravagant som hängmatta från Bali som drömdag utan ett återkommande tema är variation, flexibilitet och kontroll över sin egen tid. Att få en start på dagen som innehåller egen planering, eget arbete och fokustid är också en nyckel. Att starta dagen med möten skapar lätt en känsla av att inte ha kontroll, att ligga efter redan från börja. Den fysiska miljön och val av arbetsplats ska gå att anpassa efter behoven. Goa kollegor är en viktig ingrediens, då spelar arbetsuppgifterna mindre roll. Känsla av meningsfullhet och syfte, samt att kunna känslan av att man har utfört något/ ha framdrift.


Här kommer några av våra reflektioner kring vad som ger förutsättningar för en bra dag:

💜 Starta dagen tidigt men inga möten före kl 09
💜 Göra en egen planering för dagen
💜Lunchpromenad/träning/komma ut och byta miljö
💜Social interaktion, i form av bra arbetsmöten eller trevlig fika med kollegor
💜Våga skapa luft i kalendern, tacka nej till möten
💜Gå hem i tid, hellre högt tempo under dagen för att sedan kunna vara helt ledig

Blodomloppet

Blodomloppet GBG 2023!

Igår var vi ett gäng som sprang blodomloppet tillsammans i Slottsskogen. Ett fint lopp med viktigt syfte, och vi fick en strålande kväll!

Och självklart får man #räddalivpåarbetstid hos oss på MAY!

Team May deltog med Cecilia M, Dooa, Josephine, Emma, Sheng och Cecilia H på årets Blodomlopp 2023!

Nytt Ramavtal!

Nytt ramavtal!

Vi är glada för vårt nya ramavtal med Mariestads kommun avseende projektledare!

Mariestad är inne i ett expansivt skede med en vision om 40 000 invånare 2040. Detta innebär både utbyggnad av kommunens infraktstuktur samt nya exploateringsområden.

Vi ser framemot att stötta samhällsbyggnadsförvaltningen i sitt arbete att nå denna vision.

Nytt Uppdrag!

Nytt uppdrag!

I förra veckan började Thomas Franzén ett uppdrag som Projektledare för genomförandeskedet för bussdepåer hos Västtrafik. Det innefattar arbete med en bussdepå i Järnbrott och vid Vädermotet i Göteborg samt Timboholm i Skövde. Projekten är en del utav strategin för regionen att ha rådighet över bussdepåer och driva på elektrifieringen av fordonsflottan. Utöver detta så kommer han medverka i etableringsprojekt i regionen vid byte av bussoperatör.
 
“Det ska blir roligt med nya utmaningar och få arbeta med projekt som är viktiga för kollektivtrafiken i regionen och för ett ännu mer hållbart resande. Detta blir en ny vinkel för mig i projekt som jag delvis stött på eller hört talas om innan. För mig som nyttjar kollektivtrafiken i princip varje dag så känns det ju extra roligt att få vara med och bidra” säger Thomas.

Det ska bli spännande att följa uppdraget tycker resten av gänget!#Västrafik #elbuss #skövde #Göteborg #bussdepå