Skip to main content
Drömarbetsdag

Vi har en vision om ett härligare arbetsliv. Därför har vi under hösten har vi fokuserat lite på en reflektionsuppgift för att få fram viktiga ingredienser för att få dagarna härligare!

Livet på MAY!

Vi har en vision om ett härligare arbetsliv. Exakt vad det innebär är ju individuellt men hos oss vill vi skapa utrymme och möjlighet att ta sig i riktningen mot det som man själv lägger i begreppet.

Därför har vi under hösten har vi fokuserat lite på en reflektionsuppgift för att få fram viktiga ingredienser för att få dagarna härligare!

Här kommer den och vi tycker att det är perfekt att avsluta fredagen med en reflektion:

"Luta dig tillbaka en stund. Spela upp en inre film över en alldeles perfekt arbetsdag. En sådan dag där
du lämnar kontoret med energi. Känner dig nöjd med vad du åstadkommit och har förväntan inför nästa.
Vad innehåller den? Vad är det som gör den här dagen så bra? "


När vi summerar diskussionerna och reflektionerna konstaterar vi att det med små medel går att påverka sin dag i positiv riktning. Ingen har något extravagant som hängmatta från Bali som drömdag utan ett återkommande tema är variation, flexibilitet och kontroll över sin egen tid. Att få en start på dagen som innehåller egen planering, eget arbete och fokustid är också en nyckel. Att starta dagen med möten skapar lätt en känsla av att inte ha kontroll, att ligga efter redan från börja. Den fysiska miljön och val av arbetsplats ska gå att anpassa efter behoven. Goa kollegor är en viktig ingrediens, då spelar arbetsuppgifterna mindre roll. Känsla av meningsfullhet och syfte, samt att kunna känslan av att man har utfört något/ ha framdrift.


Här kommer några av våra reflektioner kring vad som ger förutsättningar för en bra dag:

💜 Starta dagen tidigt men inga möten före kl 09
💜 Göra en egen planering för dagen
💜Lunchpromenad/träning/komma ut och byta miljö
💜Social interaktion, i form av bra arbetsmöten eller trevlig fika med kollegor
💜Våga skapa luft i kalendern, tacka nej till möten
💜Gå hem i tid, hellre högt tempo under dagen för att sedan kunna vara helt ledig

Fler artiklar

Studiebesök på Uni3 by Geely

Vi avslutade förra veckan på bästa sätt- med ett besök i verkligheten!

Ny konst till kontoret

Vår eminenta kollega Ragnhild har gjort posters av några av våra mål!

Project Management Professional

Vi firar att Ellen Holmström nu är PMP certifierad i sin roll som projektledare. En PMP-certifiering står för Project Management Professional och är en internationellt erkänd certifiering inom projektledning.