Skip to main content
Uni3 by Geely
Geely

Datum

Projektstart: 2023-01-09
Slutfört:

Sammanfattning

Beställarstöd inom ekonomi för Uni3 by Geely

Roller i projektet

Controller

Konsulter

Anton Hjalmarsson
Controller

Mer om projektet

Uni3 by Geely är ett 105 000 kvadratmeter stort campus på Lindholmen, och huserar i dagsläget flera Geelybolag, som CEVT, Geely Design och Lynk & Co. Den kinesiska fordonsjätten som är huvudägare i Volvo Cars och Polestar, och storägare i både AB Volvo och Daimler, tillkännagav sitt utvecklingscentrum på Lindholmen sommaren 2017, då kallat Geely innovation Centre. Till hösten 2022 är de publika byggnaderna helt färdiga och redan nu har olika företag börjat flytta in. ”Uni3 by Geely” erbjuder förutom kontorsytor också ett konferenscenter, restauranger utställningsytor, ett fyrstjärnigt hotell och inte minst ett spännande loungekoncept. 

När hela Uni3 by Geely är färdigbyggt med fem byggnader uppgår den totala byggytan till 104 000 kvadratmeter. Investeringskostnad: 3 miljarder kronor. De fem byggnaderna återspeglar skandinavisk design och kinesisk tradition och filosofi med grundelementen trä, eld, jord, metall och vatten. Här kommer det finnas plats för minst 3 500 personer att arbeta med innovationer och utveckling inom både fordonsindustri och andra branscher. Den femte och sista byggnaden som fullbordar Uni3 by Geely, ett hotell på 11 våningar och 12 500 kvadratmeter, planeras stå klart 2022/2023. Här blir det 255 hotellrum och två restauranger. 

I vårt uppdrag har vi ansvarat för projektekonomin samt Financial Controlling med fokus på projektets ekonomiska uppföljning med regelbunden avstämning och support till projektchef och projektdirektör. Vi har arbetat med att utveckla och följa upp KPI:er och budget. I vårt uppdrag har vi även arbetat med kassaflödesanalyser.

Fler projekt

 • Stadsfastighets­förvaltningen

  Stadsfastighetsförvaltningen
  Projektledare
  Vi har stöttat Stadsfastighetsförvaltningen, tidigare lokalförvaltningen med projektledning av inhyrnings- och underhållsprojekt
  Patric Thomsson
  Projektledare
  Läs mer
 • Uni3 by Geely

  Geely
  Controller
  Beställarstöd inom ekonomi för Uni3 by Geely
  Anton Hjalmarsson
  Controller
  Läs mer
 • Västlänken – Lärje Uppställningsspår

  Trafikverket
  Projektledare
  Lärje uppställningspår är del av Västlänken som möjliggör för ökad trafik på järnvägen.
  Karl Holmström
  Projektledare
  Läs mer
 • Varbergstunneln

  Trafikverket
  Projektledare
  Vi har sedan 2019 jobbat med avvattningsfrågor i projektet som bland annat innebär hantering traditionell järnvägsavvattning men även hantering av mycket stora regn och skyfallsledningar samt pumpstationer.
  Emma Göthe
  Projektledare
  Läs mer
 • Lillhagsparken

  BESTÄLLARE: TRAFIKKONTORET, GÖTEBORGS STAD
  Controller
  Processledare
  Lillhagsparken är för många känd för det mentalsjukhus som huserat på platsen sedan 1930-talet och som började avvecklas för över 20 år sedan. Idag är flera av de äldre byggnaderna rivna och sedan 2013 är psykvården flyttad från området.
  Ellen Holmström
  Projektledare
  Lovisa Altsäter
  Controller
  Läs mer
 • Hamnbanan

  Trafikverket
  Projektledare
  Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och har till uppgift att göra det möjligt för godstrafiken, från hela Norden, att nå hamnområdena i Göteborg. Som delprojektledare och specialisstöd har vi följt projektet under många år.
  Emma Göthe
  Projektledare
  Karl Holmström
  Projektledare
  Läs mer