Skip to main content
Västlänken – Lärje Uppställningsspår
Trafikverket

Datum

Projektstart: 2022-01-01
Slutfört:

Sammanfattning

Lärje uppställningspår är del av Västlänken som möjliggör för ökad trafik på järnvägen.

Roller i projektet

Projektledare

Konsulter

Karl Holmström
Projektledare

Introduktion

I Lärje, strax norr om Göteborg planeras nu byggnation av nya uppställningsspår. Det gör att fler tåg kan trafikera järnvägen. Den struktur som finns idag för uppställning av tåg i Göteborgsområdet utgår från att alla tåg har Göteborg C som knutpunkt. Dagens uppställningsbangårdar har god tillgänglighet från Göteborg C.  När Västlänken öppnas för trafik 2026 kommer trafikeringen i Göteborgsområdet att förändras och samtidigt som det sker förväntas också fler tåg att trafikera järnvägen. Tillgängligheten till dagens uppställningsbangårdar försämras för de tåg som trafikerar Västlänken och som följd av det behöver nya byggas. Projektering påbörjades våren 2020 och planerad byggstart förväntas 2024.  

Karl ansvarar för projekteringssamordningen i Lärje uppställningsspår vilken är en stor del i planeringen då utförandet kommer att ske via en upphandlad totalentreprenör. När det kommer till arbete i befintlig järnvägsmiljö är det mycket viktigt att projekteringen beaktar kommande produktion för att det arbete som påverkar trafiken på järnvägen behöver minutplaneras. Detta medför att projektet även i tidigt projekteringsarbete behöver tänka på produktionsaspekten.

Karl har i rollen som biträdande projektledare arbetat i projektet sedan framtagandet av systemhandlingen, järnvägsplan och detaljplan. Han kommer att arbeta med projektet även under utförandet vilken är fördel då han känner till beslutsgrunderna.Karl ansvarar för projekteringssamordningen vilken är en stor del i planeringen då utförandet kommer att ske via en upphandlad totalentreprenör.

Mer att läsa om projektet finns på Trafikverkets hemsida.

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/uppstallningspar-larje/

Fler projekt

 • Stadsfastighets­förvaltningen

  Stadsfastighetsförvaltningen
  Projektledare
  Vi har stöttat Stadsfastighetsförvaltningen, tidigare lokalförvaltningen med projektledning av inhyrnings- och underhållsprojekt
  Patric Thomsson
  Projektledare
  Läs mer
 • Uni3 by Geely

  Geely
  Controller
  Beställarstöd inom ekonomi för Uni3 by Geely
  Anton Hjalmarsson
  Controller
  Läs mer
 • Västlänken – Lärje Uppställningsspår

  Trafikverket
  Projektledare
  Lärje uppställningspår är del av Västlänken som möjliggör för ökad trafik på järnvägen.
  Karl Holmström
  Projektledare
  Läs mer
 • Varbergstunneln

  Trafikverket
  Projektledare
  Vi har sedan 2019 jobbat med avvattningsfrågor i projektet som bland annat innebär hantering traditionell järnvägsavvattning men även hantering av mycket stora regn och skyfallsledningar samt pumpstationer.
  Emma Göthe
  Projektledare
  Läs mer
 • Lillhagsparken

  BESTÄLLARE: TRAFIKKONTORET, GÖTEBORGS STAD
  Controller
  Processledare
  Lillhagsparken är för många känd för det mentalsjukhus som huserat på platsen sedan 1930-talet och som började avvecklas för över 20 år sedan. Idag är flera av de äldre byggnaderna rivna och sedan 2013 är psykvården flyttad från området.
  Ellen Holmström
  Projektledare
  Lovisa Altsäter
  Controller
  Läs mer
 • Hamnbanan

  Trafikverket
  Projektledare
  Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och har till uppgift att göra det möjligt för godstrafiken, från hela Norden, att nå hamnområdena i Göteborg. Som delprojektledare och specialisstöd har vi följt projektet under många år.
  Emma Göthe
  Projektledare
  Karl Holmström
  Projektledare
  Läs mer