Skip to main content

Personal: Emma Göthe

Hamnbanan

Vi är glada att tågen rullar genom den nya tunneln på Hamnbanan.

Utbyggnaden av Hamnbanan till dubbelspår är ett projekt som ligger flera av oss varmt om hjärtat, och några har varit inblandade i projektet ända sedan järnvägsutredningen.

Att ha förmånen att följa ett projekt så länge ger nyttiga insikter och erfarenheter. I fredags gav Emma Göthe och Karl Holmtröm oss en givande presentation kring projektet och sina erfarenheter därifrån.

Några insikter de vill dela med sig av:
– Dokumentera överenskommelser och beslut noga.
– Skriv tydliga och uppföljningsbara avtal, heller ett för mycket än ett för lite.
– Följ projektmetodiken.

I ett lång projekt blir struktur och dokumentation viktigare än någonsin. Spårbarhet i beslut och överenskommelser är nyckeln när personer internt och externt slutar eller byts längs vägen. Dokumenthantering och versionshistorik samt administrativt tunga projektmetoder ifråga sätts ofta ur ett effektivitets perspektiv, men både Karl och Emma menar att det är nödvändigt för att sy ihop projekt av den här klassen.

Vill du läsa lite mer om Hamnbanan och vårt arbete i projektet kan du kika här:

Hamnbanan – May (mayproject.se)

Varbergstunneln

Mer om projektet

Varberg ligger längs västkustbanan som är en viktig järnvägssträcka för både person- och godstrafik.  Sträckan mellan Varberg och Hamra har tidigare varit enkelspår men byggs nu ut till dubbelspår. Det medför att fler tåg får plats på banan vilket i sin tur gör att resandet kan gå snabbare, pendlingsmöjligheter ökar och godstransporter kan flyttas från väg till järnväg. Projektet innebär även att järnvägen får en ändrad sträckning och förläggs i en ca 3,1 km lång tunnel under Varberg. Det gör att bullerstörningar från järnvägen minskar och Varberg stad kan växa ut mot havet när spåren ovan mark försvinner. Totalt byggs en sträcka om ca 9 km ut till dubbelspår, en ny godsbangård och en ny underjordisk stationsbyggnad anläggs. 

Vi har sedan 2019 jobbat med avvattningsfrågor i projektet som bland annat innebär hantering traditionell järnvägsavvattning men även hantering av mycket stora regn och skyfallsledningar samt pumpstationer.   

Mer om projektet finns på Trafikverkets hemsida

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg–Hamra – www.trafikverket.se

Hamnbanan

Introduktion

Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och har till uppgift att göra det möjligt för godstrafiken, från hela Norden, att nå hamnområdena i Göteborg. 

En utbyggnad av Hamnbanan innebär att fler tåg kan trafikera sträckan effektivt och miljövänligt. Utbyggnaden bidrar även till att godset kan flyttas över från lastbilarna på våra vägar till godståg på våra järnvägar. Minskad trafik på vägarna förbättrar vår gemensamma miljö genom minskade utsläpp. 

Vi har under lång tid arbetat inom projektledning projekt Hamnbanan, och har följt projektet sedan arbetet med järnvägsplanen till näst in till slutförd produktion. Vårt uppdrag, som biträdande projektledare och delprojektledare, i detta miljardprojekt innefattar uppföljning av ekonomi, tid, innehåll och kvalitet.