Skip to main content

Personal: Lovisa Altsäter

Lillhagsparken

Mer om projektet

Lillhagsparken är för många känd för det mentalsjukhus som huserat på platsen sedan 1930-talet och som började avvecklas för över 20 år sedan. Idag är flera av de äldre byggnaderna rivna och sedan 2013 är psykvården flyttad från området. Parken är redan full av nytt liv med över tusen personer som har sina arbetsplatser där, framför allt från Lokalförvaltningen men där finns även matbutik, restauranger, äldreboende, förskola m.m. 

Utbyggnaden av Lillhagsparken ska enligt framtidsplanen för området erbjuda ett levande bostads- och verksamhetsområde i parkmiljö. Lillhagens historiska naturområde ska behållas och utvecklas. I parken kommer en ny stadsdel växa fram med upptill 700 nya bostäder, flera parker, en förskola och butiker. 

I projektet arbetade vi med projektadministrativa uppgifter för Lillhagsparken. Vi har ansvarat för uppföljningsarbete av ekonomi, kontrakt och kvalité.