Skip to main content

Personal: Patric Thomsson

Stadsfastighets­förvaltningen

Introduktion

Vi har stöttat Stadsfastighetsförvaltningen, tidigare lokalförvaltningen med projektledning av inhyrningsprojekt. De projekten avser fall där kommunal verksamhet behöver nya lokaler. Vi har arbetat med framtagning av behovsanalyser, marknadsanalys, avtal och förhandling.

Vi har även arbetat med underhållsprojekt av Stadsfastighetsförvaltningens egna bestånd. Det har handlat om allt från fasad och försterbyten till utredningar och tillgänglighetsåtgärder. Arbete innebär bland annat: Uppföljning mot tid/kostnad/innehåll, bedömning av erforderliga åtgärder, avrop via ramavtal, avstämning sakkunniga, bygglovsansökan, kontakt med berörd verksamhet och förvaltare.