Skip to main content

Tag: Projektledare

Nytt Uppdrag!

Nytt uppdrag!

I förra veckan började Thomas Franzén ett uppdrag som Projektledare för genomförandeskedet för bussdepåer hos Västtrafik. Det innefattar arbete med en bussdepå i Järnbrott och vid Vädermotet i Göteborg samt Timboholm i Skövde. Projekten är en del utav strategin för regionen att ha rådighet över bussdepåer och driva på elektrifieringen av fordonsflottan. Utöver detta så kommer han medverka i etableringsprojekt i regionen vid byte av bussoperatör.
 
“Det ska blir roligt med nya utmaningar och få arbeta med projekt som är viktiga för kollektivtrafiken i regionen och för ett ännu mer hållbart resande. Detta blir en ny vinkel för mig i projekt som jag delvis stött på eller hört talas om innan. För mig som nyttjar kollektivtrafiken i princip varje dag så känns det ju extra roligt att få vara med och bidra” säger Thomas.

Det ska bli spännande att följa uppdraget tycker resten av gänget!#Västrafik #elbuss #skövde #Göteborg #bussdepå