Tjänster

Projektledare

Vi hjälper våra kunder genomföra projekt avseende planering, projektering och utförande av infrastruktur- och husprojekt. 

Vi har erfarenhet från komplexa och stora projekt med lyckade resultat, det har gett oss kunskapen om vad som krävs för att för att ro projekt i hamnFramgångsfaktorerna enligt oss är att arbeta med kommunikation och informationsutbyte på ett strukturerat vis, att ha rätt kompetenser i projektgruppen för att arbeta med uppföljning av tid, kostnad och innehåll och att göra detta med lyhördhet, nyfikenhet och öppenhet. Då skapas den projektkultur som krävs för att projekt ska nå uppsatta mål. 

MAY medverkar i projekt åt projektbeställare, projektörer och entreprenörer. 

Controller och Projektekonom

Vi arbetar med verksamhetsnära ekonomitjänster både i projekt och som stöd till befintlig ekonomifunktion.

Vi har stor erfarenhet av projektuppföljning med fokus på ekonomi. Både löpande bokföring, leverantörsuppföljning samt prognosarbete. Vår målsättning är att projektets ekonomi ska vara enkel att följa genom hela projektet och lätt att redovisa för intressenter och andra ”icke-ekonomer”.

Vår erfarenhet är både från offentlig och privat sektor.

Vi erbjuder allt från projektekonom till business controller.

Projektstöd

En bra och fungerade projektgrupp är en förutsättning för ett framgångsrikt projekt. Saknar ni något kompetensområde eller behöver förstärkning? Vi kan erbjuda resurser såsom; projektingenjör, projektkoordinator, projektadministration, kommunikationsstöd, datasamordning samt tekniska specialister.