Skip to main content
tjänster

Våra tjänster

Engagerade och nyfikna konsulter med expertis inom stadsutveckling, infrastruktur och projektbaserad verksamhet som hjälper er att lyckas med era projekt!

En konsult från MAY

Våra konsulter är drivna och har en stor passion för yrket. De är extraordinärt lyhörda för omvärlden, flexibla och förändringsbenägna. Vi är supersmidiga att jobba med och dessutom har vi en stor portion av kombinationen nyfikenhet och mod, vilket gör att vi ständigt rör oss framåt.

Vi är unga, modiga och i framkant av våra respektive områden. Vi är helt enkelt en oumbärlig resurs att luta sig emot i vilket projekt som helst.”

Josephine Hennevelt, VD

Projektledning

Blick för helhet, känsla för detaljer

Vi har erfarenhet från komplexa och stora projekt med lyckade resultat, det har gett oss kunskapen om vad som krävs för att för att ro projekt i hamn. Framgångsfaktorerna, enligt oss, är att arbeta med kommunikation och informationsutbyte på ett strukturerat vis, att ha rätt kompetenser i projektgruppen för att arbeta med uppföljning av tid, kostnad och innehåll och att göra detta med lyhördhet, nyfikenhet och öppenhet. Då skapas den projektkultur som krävs för att projekt, stora som små, ska nå uppsatta mål.

I vår roll som projektledare stöttar vi projektbeställare och utförare att lyckas med sina projekt inom stadsutveckling, infrastruktur, bygg och fastighet. Hos oss hittar ni utöver projektledare, även projektingenjörer, koordinatorer och andra roller som tar era projekt i mål.

Projektekonomi

Bättre ekonomistyrning i projekt och projektbaserad verksamhet

Controlling, verksamhetsutveckling och processledning. Hos MAY finns ekonomer som har stor vana att arbeta verksamhetsnära, i projekt eller som ledningsstöd. Med vår specialistkompetens kan vi utreda, analysera och förändringsleda projektbaserad verksamhet.  

Hos oss finns erfarenhet från stora projekt, kommunal och statlig verksamhet så väl som privata beställare och utförare. Vi har vana att arbeta med uppföljning av projekt, leverantörer och kontrakt inom ABK, AB och ABT. I budget och prognosprocessen har vi vana att stötta både företag och enskilda projekt.

Vår målsättning är att ekonomi ska vara enkel att följa genom hela projektet samt lätt att redovisa för både intressenter och andra ”icke-ekonomer”. Beställare och projektmedlemmar ska få rätt beslutsunderlag och transparent, tydlig ekonomisk information.

Mark och exploatering

Fokus på genomförbara projekt 

Vi på MAY hjälper våra kunder att realisera projekt, stora som små.  Vi lotsar våra beställare genom fastighets- och projektutveckling i alla skeden.

Våra mark- och exploateringsingenjörer stödjer er inför och genom hela exploateringsprocessen. Vi kan, som projektledare eller i rådgivande roll, bland annat hjälpa er med utformning och förhandling av fastighetsrättsliga avtal, detaljplanearbete, markfrågor och projektutveckling.

Vi kan också hjälpa till med markförhandlingar vid överlåtelser av fastigheter samt servituts- och nyttjanderättsupplåtelser. Vår kompetens omfattar såväl privata som offentliga kunder.

Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder nå framgångsrika
projekt avseende tid, kostnad och slutprodukt.