Skip to main content
Project Management Professional

Vi firar att Ellen Holmström nu är PMP certifierad i sin roll som projektledare. En PMP-certifiering står för Project Management Professional och är en internationellt erkänd certifiering inom projektledning.

Ellen Holmström
Projektledare

Vi firar att Ellen Holmström nu är PMP- certifierad i sin roll som projektledare. Bra jobbat!

En PMP-certifiering står för Project Management Professional och är en internationellt erkänd certifiering inom projektledning som ges ut av Project Management Institute (PMI). För att få PMP-certifieringen måste en individ uppfylla vissa krav på arbetslivserfarenhet inom projektledning och genomgå en noggrann ansöknings- och granskningsprocess samt genomföra ett slutprov. Denna certifiering bevisar att du inte bara behärskar de verktyg och färdigheter som krävs för att på ett adekvat sätt leda projekt, men att du även förstår att ett projekt måste betraktas som en helhet. Certifieringen visar att personen har de nödvändiga kunskaperna, erfarenheterna och kompetenserna för att framgångsrikt leda projekt på en professionell nivå.

Fler artiklar

Studiebesök på Uni3 by Geely

Vi avslutade förra veckan på bästa sätt- med ett besök i verkligheten!

Ny konst till kontoret

Vår eminenta kollega Ragnhild har gjort posters av några av våra mål!

Project Management Professional

Vi firar att Ellen Holmström nu är PMP certifierad i sin roll som projektledare. En PMP-certifiering står för Project Management Professional och är en internationellt erkänd certifiering inom projektledning.