Skip to main content
Nationellt bullerprogram Trafikverket
Trafikverket

Datum

Projektstart: 2022-03-01
Slutfört: 2023-04-01
35 mkr

Sammanfattning

Arbetsuppgifter innefattade att se till att projekten startades, genomfördes, följdes upp samt avslutades utifrån beslutad omfattning och inom beslutad tids- och kostnadsram.  I rollen ingick att vara aktiv i upphandlingar, projekt- och byggmöten samt vara väl insatt i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenader samt att säkerställa att projekten genomfördes enligt gällande lagstiftning och bestämmelser.

Roller i projektet

Projektledare

Konsulter

Ellen Holmström
Projektledare

Buller är oönskat ljud och Trafikverket ansvarar för att minimera dess påverkan på människors vardag. Bulleråtgärder är ett nationellt projekt där Trafikverket runt om i Sverige minskar bullret längs med järnvägen och de statliga vägarna. Trafikverket genomför bullerreducerande skyddsåtgärder för de mest utsatta som exponeras av buller och vibrationer vid befintlig väg och järnväg samt vid nybyggnation eller större ombyggnader.

Detta kan innefatta fasadåtgärder på byggnader för bostäder, grundskolor och förskolor samt byggnader för vård och omsorg. Detta åtgärdas i form av glasåtgärd eller byte av fönster, åtgärder på ventiler och i vissa fall åtgärd på vägg- eller takparti. Det kan även innefatta bullerskärmar, långa samt lokala, och bullervallar för skydd av skolor och fastigheter.

I vårt uppdrag som projektledare för det nationella bullerprogrammet har vi ansvarat för flertalet projekt som befann sig i olika faser, från projektering till produktion. I rollen ingick att vara aktiv i upphandlingar, projekt- och byggmöten samt vara väl insatt i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenader samt att säkerställa att projekten genomfördes enligt gällande lagstiftning. Arbetsuppgifterna innefattade att se till att projekten startades, genomfördes, följdes upp samt avslutades utifrån beslutad omfattning och inom beslutad tids- och kostnadsram.

Fler projekt

 • Nationellt bullerprogram Trafikverket

  Trafikverket
  Projektledare
  Arbetsuppgifter innefattade att se till att projekten startades, genomfördes, följdes upp samt avslutades utifrån beslutad omfattning och inom beslutad tids- och kostnadsram.  I rollen ingick att vara aktiv i upphandlingar, projekt- och byggmöten samt vara väl insatt i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenader samt att säkerställa att projekten genomfördes enligt gällande lagstiftning och bestämmelser.
  Ellen Holmström
  Projektledare
  Läs mer
 • Stadsfastighets­förvaltningen

  Stadsfastighetsförvaltningen
  Projektledare
  Vi har stöttat Stadsfastighetsförvaltningen, tidigare lokalförvaltningen med projektledning av inhyrnings- och underhållsprojekt
  Patric Thomsson
  Projektledare
  Läs mer
 • Uni3 by Geely

  Geely
  Controller
  Beställarstöd inom ekonomi för Uni3 by Geely
  Anton Hjalmarsson
  Controller
  Läs mer
 • Västlänken – Lärje Uppställningsspår

  Trafikverket
  Projektledare
  Lärje uppställningspår är del av Västlänken som möjliggör för ökad trafik på järnvägen.
  Karl Holmström
  Projektledare
  Läs mer
 • Varbergstunneln

  Trafikverket
  Projektledare
  Vi har sedan 2019 jobbat med avvattningsfrågor i projektet som bland annat innebär hantering traditionell järnvägsavvattning men även hantering av mycket stora regn och skyfallsledningar samt pumpstationer.
  Emma Göthe
  Projektledare
  Läs mer
 • Lillhagsparken

  BESTÄLLARE: TRAFIKKONTORET, GÖTEBORGS STAD
  Controller
  Processledare
  Lillhagsparken är för många känd för det mentalsjukhus som huserat på platsen sedan 1930-talet och som började avvecklas för över 20 år sedan. Idag är flera av de äldre byggnaderna rivna och sedan 2013 är psykvården flyttad från området.
  Ellen Holmström
  Projektledare
  Lovisa Altsäter
  Controller
  Läs mer
 • Hamnbanan

  Trafikverket
  Projektledare
  Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och har till uppgift att göra det möjligt för godstrafiken, från hela Norden, att nå hamnområdena i Göteborg. Som delprojektledare och specialisstöd har vi följt projektet under många år.
  Emma Göthe
  Projektledare
  Karl Holmström
  Projektledare
  Läs mer