Skip to main content

Hamnbanan

Vi är glada att tågen rullar genom den nya tunneln på Hamnbanan.

Utbyggnaden av Hamnbanan till dubbelspår är ett projekt som ligger flera av oss varmt om hjärtat, och några har varit inblandade i projektet ända sedan järnvägsutredningen.

Att ha förmånen att följa ett projekt så länge ger nyttiga insikter och erfarenheter. I fredags gav Emma Göthe och Karl Holmtröm oss en givande presentation kring projektet och sina erfarenheter därifrån.

Några insikter de vill dela med sig av:
– Dokumentera överenskommelser och beslut noga.
– Skriv tydliga och uppföljningsbara avtal, heller ett för mycket än ett för lite.
– Följ projektmetodiken.

I ett lång projekt blir struktur och dokumentation viktigare än någonsin. Spårbarhet i beslut och överenskommelser är nyckeln när personer internt och externt slutar eller byts längs vägen. Dokumenthantering och versionshistorik samt administrativt tunga projektmetoder ifråga sätts ofta ur ett effektivitets perspektiv, men både Karl och Emma menar att det är nödvändigt för att sy ihop projekt av den här klassen.

Vill du läsa lite mer om Hamnbanan och vårt arbete i projektet kan du kika här:

Hamnbanan – May (mayproject.se)

Nytt Uppdrag!

Nytt uppdrag!

I förra veckan började Thomas Franzén ett uppdrag som Projektledare för genomförandeskedet för bussdepåer hos Västtrafik. Det innefattar arbete med en bussdepå i Järnbrott och vid Vädermotet i Göteborg samt Timboholm i Skövde. Projekten är en del utav strategin för regionen att ha rådighet över bussdepåer och driva på elektrifieringen av fordonsflottan. Utöver detta så kommer han medverka i etableringsprojekt i regionen vid byte av bussoperatör.
 
“Det ska blir roligt med nya utmaningar och få arbeta med projekt som är viktiga för kollektivtrafiken i regionen och för ett ännu mer hållbart resande. Detta blir en ny vinkel för mig i projekt som jag delvis stött på eller hört talas om innan. För mig som nyttjar kollektivtrafiken i princip varje dag så känns det ju extra roligt att få vara med och bidra” säger Thomas.

Det ska bli spännande att följa uppdraget tycker resten av gänget!#Västrafik #elbuss #skövde #Göteborg #bussdepå